Odtwarzanie natychmiastowe maszyn wirtualnych i fizycznych, gadżet czy niezbędna funkcjonalność?