Pies czy bajgiel? Malware czy nieszkodliwy plik? InterceptX z doładowaniem, czyli Deep Machine Learning od Sophos