Połowa osób na stanowiskach kierowniczych w Polsce zetknęła się z phishingiem