Sophos odpowiada na krytyczną podatność w Apache Log4j