Usługa Sophos MDR kompatybilna z zewnętrznymi rozwiązaniami cyberochronnymi