Użytkownik jako potencjalna luka w systemach bezpieczeństwa Twojej organizacji.