WiFi4EU – szansa na wdrożenia WiFi w trakcie pandemii