11 funkcji najnowszej wersji NAKIVO v7.4, które ułatwiają konfigurację kopii zapasowej