Ochrona danych wrażliwych dzięki szyfrowaniu plików – wymogi RODO i metody zabezpieczania